Arkiv för Ärenden

18 Dec

Flera ärenden angående respekten för ”Nej” i undersökningar

ERM har fattat beslut i fyra ärenden 2017/10, 2018/1, 2018/2 och 2018/3. Dessa ärenden gäller samtliga hur långt en undersökare måste förhindra att respondenter kontaktas efter att de sagt nej. ERM konstaterar att det inte finns en skyldighet att föra motsvarande ”NIX”-registret utan en respondent kan alltid tillfrågas. OM man tillfrågas och tackar nej, ska

Läs mer
22 maj

Ä5/2017 SEB frias, medverkan är frivillig

ERM friar SEB föåt.r en undersökning som genomförs direkt efter ett samtal till kundtjänst. Även om hen sagt sig inte vilja medverka i en undersökning under samtalet är det fortfarande frivilligt om SEB ringer upp automatiskt efter

Läs mer