Arkiv för Nyheter

27 feb

ESOMAR utfärdar nya etiska regler

ESOMAR har utfärdat nya etiska regler för marknadsundersökningar. De nya reglerna gäller sedan december 2016 och kan läsas, tillsammans med guider och förtydliganden, på ESOMAR:s hemsida (#LÄNK). De nya etiska reglerna innehåller flera saker som tidigare varit utspridda i olika dokument, vilket förhoppningsvis ska göra texten lättare att följa. https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR-International-Code_English.pdf

Läs mer