Ä2016/12 Konferensbarometern frias

ERM friar Konferensbarometern. Belöningen i deras undersökning är inte ett lotteri i lagens mening utan en tävling som kräver en prestation.

Läs hela uttalandet