Ä2018/4 SverigeNu är omfattande men inte oetisk

ERM friar SIFO för undersökningen SverigeNu. Enkäten är omfattande med den är frivillig att delta i och därmed inte oetisk.

Läs hela uttalandet