Ä3/2017 YouGov fälls för att ha arrangerat ett lotteri

ERM fäller YouGov för att de belönar deltagare i en undersökning med ett lotteri, vilket strider mot lotterilagen.

Läs hela uttalandet