Flera ärenden angående respekten för ”Nej” i undersökningar

ERM har fattat beslut i fyra ärenden 2017/10, 2018/1, 2018/2 och 2018/3. Dessa ärenden gäller samtliga hur långt en undersökare måste förhindra att respondenter kontaktas efter att de sagt nej. ERM konstaterar att det inte finns en skyldighet att föra motsvarande ”NIX”-registret utan en respondent kan alltid tillfrågas. OM man tillfrågas och tackar nej, ska detta respekteras, men varje ny undersökning kräver ett nytt nej.

ERM friar därför SIFO; El-giganten och Brights Relations (på uppdrag av Swedbank).

Läs uttalande 2017/10 (SIFO)
Läs uttalande 2018/1 (El-giganten)
Läs uttalande 2018/2 (El-giganten)
Läs uttalande 2018/3 (Brights relations)