Undersökare behöver inte spara ett ”nej” till nästa undersökning

ERM friar Telia. Undersökare har inte skyldighet att föra över ett nej från en undersökning till en annan undersökning.

Hela uttalandet