Anmälningsformulär

Anmäler du som

Om du anmäler som företag/organisation ange namn:

Förnamn*

Efternamn*

Din e-postadress*

Gatuadress

Ort

Telefonnummer


Vilken Marknadsundersökning anmäls

Vilket Marknadsundersökningsföretag har utfört undersökningen

Beskrivning av marknadsundersökningen

Motivering

Eventuell fil som du vill bifoga (max 2MB)