Välkommen till ERM

ERM – för en effektiv självreglering

ERM har till uppgift att verka för god etik genom att granska och pröva marknadsundersökningar.

Läs mer om ERM.

Anmäl en undersökning

Anser du att en marknadsundersökning utförts på ett felaktigt eller oetiskt sätt?

Läs mer här.

Allmänna uttalanden och beslut

I arkivet kan du läsa uttalanden och tidigare ärenden.

Gå direkt till arkivet.