Anmälningsformulär

  Anmäler du som

  Om du anmäler som företag/organisation ange namn:

  Förnamn*

  Efternamn*

  Din e-postadress*

  Gatuadress

  Ort

  Telefonnummer


  Vilken Marknadsundersökning anmäls

  Vilket Marknadsundersökningsföretag har utfört undersökningen

  Beskrivning av marknadsundersökningen

  Motivering

  Eventuell fil som du vill bifoga (max 2MB)