Mål & Vision

ERM:s mål är att allmänheten och marknaden i övrigt ska ha god kännedom om ERM och dess verksamhet. ERM strävar efter att genom ökad information sprida kunskap om marknadens regler så att ytterligare efterlevnad kan uppnås. ERM ska bli en mer lättillgänglig organisation med en högre grad av vägledning och information som går ut till marknadens aktörer. Hemsidan har omarbetats för att bli mer informativ och styrelsen arbetar för närvarande aktivt med att modernisera och effektivisera organisationen med de medel som står till buds.

Här på hemsidan hittar du all information du behöver om ERM, de regler ERM tillämpar, ERMs uttalanden och formulär för att själv göra en anmälan mot en marknadsundersökning.