Ledamöter

Axel Tandberg, Ordförande

Ordförande i ERM sedan 1 januari 2015

Axel är en jurist med lång erfarenhet av etik och självreglering – han sitter som ledamot i Reklamombudsmannens opinionsnämnd och är medlem i ICC:s referensgrupp för Marknadsföring. Axel har arbetat inom aktivt inom direktmarknadsföringsbranschen sedan 2000 som bl.a. förbundsjurist för branschorganisationen SWEDMA och som sekreterare i Etiska nämnden för direktmarknadsföring.

Sedan april 2018 är Axel partner i PrivacyWorks där han specialiserar sig inom marknadsrätt och personuppgiftsskydd.


Johan Hermansson, Sekreterare

Ledamot sedan 2014.

Har arbetat med marknadsundersökningar och datainsamling sen 1999.

För närvarande Senior Projektledare på Norstat Sverige AB och jobbar aktivt med samtliga datainsamlingsmetoder. Har också det interna metodansvaret för Personliga intervjuer och Mystery Shopping.


Anders Haraldsson

Ledamot sedan 2014

Statistiker. VD för Solvero AB samt MiniSverige AB. Tidigare Sveriges ESOMAR-representant i sex år samt vice ordförande för SMIF.

Har alltid brunnit för att se vad som är de nya trenderna inom datainsamling och försöker alltid vara bland de första att anamma nya metoder.  


Eva Lagercrantz

Ledamot sedan 2023

Marknadsundersökare med spetskompetens inom statistisk analys och undersökningsmetodik. Har arbetat i undersökningsbranschen sedan 1999 på flera olika företag, och därutöver parallellt undervisat i statistisk analys, undersökningsdesign och metodik.

För närvarande kvalitetschef på Demoskop.