Ledamöter

AxelTandberg

Axel Tandberg, Ordförande

Axel Tandberg, ordförande i ERM sedan 1 januari 2015. Axel är en jurist med lång erfarenhet av etik och självreglering – han sitter som ledamot i Reklamombudsmannens opinionsnämnd och är medlem i ICC:s referensgrupp för Marknadsföring. Axel har arbetat inom aktivt inom direktmarknadsföringsbranschen sedan 2000 som bl.a. förbundsjurist för branschorganisationen SWEDMA och som sekreterare i Etiska nämnden för direktmarknadsföring. Sedan april 2018 är Axel partner i PrivacyWorks där han specialiserar sig inom marknadsrätt och personuppgiftsskydd.


Åsa Vernby, Sekreterare webben

Ledamot i rådet sedan 2022. Statistiker som är nyfiken på allt. Just nu på SCB:s enhet för samordning och utveckling. Tidigare på Karolinska Institutet, Statisticon AB och Jusek (nu Akavia). Har tidigare arbetat inom bland annat undersökningar, utredning, analys, undervisning och forskning.


 

Anders HaraldssonAndersHaraldsson

Ledamot sedan 2014. Statistiker. VD för Solvero AB samt MiniSverige AB. Tidigare Sveriges ESOMAR-representant i sex år samt vice ordförande för SMIF. Har alltid brunnit för att se vad som är de nya trenderna inom datainsamling och försöker alltid vara bland de första att anamma nya metoder.

 


 

Johan Hermansson, SekreterarePersonal på Norstat Sverige AB.

Ledamot sen september 2014. Har arbetat med marknadsundersökningar och datainsamling sen 1999. För närvarande Senior Projektledare på Norstat Sverige AB och jobbar aktivt med samtliga datainsamlingsmetoder. Har också det interna metodansvaret för Personliga intervjuer och Mystery Shopping.