Regler

Etiska rådets bedömningar grundas på de etiska regler som utfärdats av ICC/ESOMAR.

Alla dokument som reglerar verksamheten finns på ESOMAR:s hemsida. Vi väljer att länka till dessa direkt på ESOMAR:s hemsida för att du alltid ska kunna läsa den uppdaterade versionen.

Huvuddokumentet är ICC/ESOMAR International Code of Market and Social Research (Svensk översättning från SMIF:s hemsida).