Anmälan

Om du anser att en viss marknadsundersökning bryter mot ICC/ ESOMARS Internationella regler för marknadsundersökningar eller allmänt anser att marknadsundersökningen utförts på ett felaktigt eller oetiskt sätt kan du få ärendet prövat av ERM genom att anmäla företaget som utfört marknadsundersökningen. Skicka din anmälan till oss genom att fylla i uppgifterna i formuläret nedan.

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Din anmälan

En anmälan skall göras skriftligen. I anmälan skall klart anges i vilket hänseende du anser att en överträdelse skett samt de omständigheter anmälan grundas på. Eventuellt utredningsmaterial eller annan dokumentation som åberopas skall bifogas. Tänk på att fylla i samtliga fält, ofullständiga anmälningar kan inte behandlas. ERM kan begära att kompletterande utredning inges.

Vem kan anmäla?

En enskild person, en näringsidkare, en sammanslutning av näringsidkare eller en statlig eller kommunal myndighet kan anmäla en marknadsundersökning till ERM. Prövningen är avgiftsfri. ERM kan också på eget initiativ inleda en prövning av ett visst förfarande och kan avge ett uttalande i marknadsundersökningsetisk fråga av principiell betydelse.