Finansiärer

Rådets huvudmän är Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté och ESOMAR Sverige.

Vår verksamhet finansierades tidigare av Sveriges Marknadsundersökningsföretag (SMIF) och Sveriges Marknadsundersökare (SÖK).