Ledamöter

AxelTandberg

Axel Tandberg, Ordförande

Axel Tandberg, ordförande i ERM sedan 1 januari 2015. Axel är en jurist med lång erfarenhet av etik och självreglering – han sitter som ledamot i Reklamombudsmannens opinionsnämnd och är medlem i ICC:s referensgrupp för Marknadsföring. Axel har arbetat inom aktivt inom direktmarknadsföringsbranschen sedan 2000 som bl.a. förbundsjurist för branschorganisationen SWEDMA och som sekreterare i Etiska nämnden för direktmarknadsföring. Sedan april 2018 är Axel partner i PrivacyWorks där han specialiserar sig inom marknadsrätt och personuppgiftsskydd.


Magnus Pettersson

Magnus Pettersson, Sekreterare

Ledamot i rådet sedan 2011. Är statistiker och arbetar bl.a. med marknadsundersökningar för Statistikkonsulterna sedan 1998. Intresserad av etiska frågor och har bl.a. deltagit i Statistikfrämjandets arbete med att utveckla en etisk kod för statistisk verksamhet och FenStatS kommitté för ackreditering av statistiker.


Henrik Löfving

Henrik Löfving, Kassör

Ledamot i rådet sedan 2011. Har arbetat med marknadsundersökningar i drygt 15 år, och ingår idag i ledningsgruppen för ScandInfo Marketing Research. För närvarande verksam som chef för ScandInfos produktion och IT- avdelning men har även stor erfarenhet från konsultsidan efter att i många år arbetat som kundansvarig och projektledareinom marknadsanalysbranschen.


Åsa Jaktlund

Åsa Jaktlund

Ledamot i rådet sedan 2013. Statistiker med psykologi som grund. Inriktning enkäter/surveymetodik. Frågekonstruktion, projektledning och genomförande av enkätprojekt. Respondenten och kvaliteten i fokus. Har arbetat med enkätundersökningar sedan 2003. Eget företag Enkätakuten, samt arbetar som statistiker på fackförbundet Vision. Dessförinnan bland annat TNS SIFO, Läkarförbundet och Jusek.


 

Anders HaraldssonAndersHaraldsson

Ledamot sedan 2014. Statistiker. VD för Solvero AB samt MiniSverige AB. Tidigare Sveriges ESOMAR-representant i sex år samt vice ordförande för SMIF. Har alltid brunnit för att se vad som är de nya trenderna inom datainsamling och försöker alltid vara bland de första att anamma nya metoder.

 


 

Johan HermanssonPersonal på Norstat Sverige AB.

Ledamot sen september 2014. Har arbetat med marknadsundersökningar och datainsamling sen 1999. För närvarande Senior Projektledare på Norstat Sverige AB och jobbar aktivt med samtliga datainsamlingsmetoder. Har också det interna metodansvaret för Personliga intervjuer och Mystery Shopping.