Ä 2016/5 DittVal kritiseras för att inte kunna kontaktas

ERM kritiserar DittVal för att ha brutit mot ESOMAR:s etiska regler genom att de inte kunnat nås på ett enkelt sätt.

Läs hela uttalandet