Kategori: Nyheter

 • Evry fälls – kritiseras i fråga om rättvis konkurrens

  [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2021/03/Uttalande_Evry_Ä4_2019.docx” icon=”download” iconcolor=”white” ] Hela uttalandet [/button]

 • SCB fälls för AKU

  Ärende 2019/6 SCB fälls för AKU [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2020/11/SCB_Ä6_2019.docx.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Hela uttalandet [/button]

 • Undersökare behöver inte spara ett ”nej” till nästa undersökning

  ERM friar Telia. Undersökare har inte skyldighet att föra över ett nej från en undersökning till en annan undersökning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2020/02/Telia_Ä3_2019.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Hela uttalandet [/button]

 • Flera ärenden angående respekten för ”Nej” i undersökningar

  ERM har fattat beslut i fyra ärenden 2017/10, 2018/1, 2018/2 och 2018/3. Dessa ärenden gäller samtliga hur långt en undersökare måste förhindra att respondenter kontaktas efter att de sagt nej. ERM konstaterar att det inte finns en skyldighet att föra motsvarande ”NIX”-registret utan en respondent kan alltid tillfrågas. OM man tillfrågas och tackar nej, ska…

 • Leadser fälls för sammanblandning (Ä2019/1)

  ERM fäller Leader för att sammanblanda undersökningar med försäljning/marknadsföring. Leadser har rättat sina rutiner efter ERM:s påpekande. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2019/08/Ä1_2019.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Undersökare måste inte föra NIX-register

  ERM har till följd av flera anmälningar gjort ett allmänt uttalande angående spärrlistor, liknande NIX-registret. Mer information om vad som gäller kan du läsa i uttalandet AU2018/1. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/10/AU20181NIX.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä10/2018 Objektvision frias – Det var en tävling

  ERM friar Objektvision eftersom det som först såg ut som ett lotteri visade sig vara en tävling. Objektvision kommer att vara tydligare med detta i framtiden. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/09/Ä10_2018_Objektvision.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä9/2016 – SPO kritiseras för att vara svåra att nå

  ERM fäller SPO då de är för svåra att få kontakt med. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/08/SPO.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä6/2018 ERM kritiserar Stockholms universitet för lotteri

  ERM fäller Stockholms Universitet för att de belönar deltagare i en undersökning med ett lotteri, vilket strider mot lotterilagen. ERM och ESOMAR menar att de etiska reglerna tillämpas på undersökningar i forskningsändamål. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/07/Uttalande-2018_6_SU.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä9/2018 ERM friar CircleK

  ERM friar CircleK som har tillräckliga rutiner för att respektera rätten att avstå från undersökningar. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/06/Ä9-2018CircleK.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]