Ä2016/14 Norstat frias för en undersökning riktad till rökare

ERM friar Norstat för en undersökning riktad till rökare. Undersökningen strider inte mot ERM:s etiska regler.

Läs hela uttalandet