Ä2016/6 Viking Line Abp kritiseras för undersökning riktad till svenska marknaden

ERM kritiserar Viking Line Abp för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning. ERM konstaterar att även om lotteriet är lagligt i Finland måste en undersökning uppfylla etiska regler i Sverige om undersökningen har den svenska marknaden som målgrupp.

Läs hela uttalandet