Ä2017/2 Castellum kritiseras för att blanda undersökning med försäljning

ERM kritiserar Castellum för att genomföra ett försäljningssamtal som man kallar för marknadsundersökning.

Läs hela uttalandet