Ä6/2017 Gastrogate fälls för att inte respektera kravet på frivillighet

ERM fäller Gastrogate för att det är ett krav att medverka i en undersökning för att få ta del av deras bokningstjänst.

Läs hela uttalandet