Ä6/2018 ERM kritiserar Stockholms universitet för lotteri

ERM fäller Stockholms Universitet för att de belönar deltagare i en undersökning med ett lotteri, vilket strider mot lotterilagen. ERM och ESOMAR menar att de etiska reglerna tillämpas på undersökningar i forskningsändamål.

Läs hela uttalandet