Ä7/2017, Ä5, Ä7, Ä8/2018 Userneeds frias – Det är inte lotterier

ERM friar Userneeds med anledning av totalt 4 ärenden som kommit in. Userneeds enkäter avslutas med en öppen fråga som bedöms av en jury, vilket innebär att det inte är ett lotteri utan en tävling.

Läs hela uttalandet