Nyheter

22 maj

Ä5/2017 SEB frias, medverkan är frivillig

ERM friar SEB föåt.r en undersökning som genomförs direkt efter ett samtal till kundtjänst. Även om hen sagt sig inte vilja medverka i en undersökning under samtalet är det fortfarande frivilligt om SEB ringer upp automatiskt efter

Läs mer
27 feb

ESOMAR utfärdar nya etiska regler

ESOMAR har utfärdat nya etiska regler för marknadsundersökningar. De nya reglerna gäller sedan december 2016 och kan läsas, tillsammans med guider och förtydliganden, på ESOMAR:s hemsida (#LÄNK). De nya etiska reglerna innehåller flera saker som tidigare varit utspridda i olika dokument, vilket förhoppningsvis ska göra texten lättare att följa. https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR-International-Code_English.pdf

Läs mer