Etikett: 7c Fällning

  • Ä5/2015 – Undersökare avslöjade identitet

    ERM kritiserar MarketDirection för att ha brutit mot ESOMAR:s etiska regler i en undersökning eftersom man vidarebefordrat respondentens identitet till uppdragsgivare.. [button color=”color” size=”medium” url=”http://www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2016/02/Uttalande-2015-5.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]