Mindblown: a blog about philosophy.

 • Ä3/2017 YouGov fälls för att ha arrangerat ett lotteri

  ERM fäller YouGov för att de belönar deltagare i en undersökning med ett lotteri, vilket strider mot lotterilagen. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/05/Ä32017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä6/2017 Gastrogate fälls för att inte respektera kravet på frivillighet

  ERM fäller Gastrogate för att det är ett krav att medverka i en undersökning för att få ta del av deras bokningstjänst. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/05/Beslut_Ä6_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä5/2017 SEB frias, medverkan är frivillig

  ERM friar SEB föåt.r en undersökning som genomförs direkt efter ett samtal till kundtjänst. Även om hen sagt sig inte vilja medverka i en undersökning under samtalet är det fortfarande frivilligt om SEB ringer upp automatiskt efter [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/05/Beslut_Ä5_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä7/2017, Ä5, Ä7, Ä8/2018 Userneeds frias – Det är inte lotterier

  ERM friar Userneeds med anledning av totalt 4 ärenden som kommit in. Userneeds enkäter avslutas med en öppen fråga som bedöms av en jury, vilket innebär att det inte är ett lotteri utan en tävling. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/05/Fler_Userneeds.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2018/4 SverigeNu är omfattande men inte oetisk

  ERM friar SIFO för undersökningen SverigeNu. Enkäten är omfattande med den är frivillig att delta i och därmed inte oetisk. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/04/Ä4_2018_SverigeNu.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/9 ERM friar SEB och Boka Doktorn

  ERM friar SEB och Boka Doktorn för en undersökning. ERM menar att undersökarna har givit möjlighet att avstå från att delta. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/04/BokaDoktorn_Ä9_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/8 ERM kritiserar panelen.se

  ERM kritiserar panelen.se för att använda avtal som inte är transparenta gentemot repondenten. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/03/Panelen.se_Ä8_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/2 Castellum kritiseras för att blanda undersökning med försäljning

  ERM kritiserar Castellum för att genomföra ett försäljningssamtal som man kallar för marknadsundersökning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2017/10/Castellum_Ä2_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/1 Widespace kritiseras för lotteri

  ERM kritiserar Widespace för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2017/06/Widespace_Ä1_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2016/13 K-Rauta kritiseras för att anordna lotteri

  ERM kritiserar K-Rauta för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2017/05/KRauta_Ä13_2016.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

Har du några bokrekommendationer?