Etikett: KF1 KF5 Fällning

  • Ä4/2015 Corren använder lotterier och avslöjar respondenten

    ERM kritiserar ÖstgötaCorrespondenten (Corren)  för att ha brutit mot ESOMAR:s etiska regler. Dels använder de lotterier som belöning, vilket enligt ERM strider mot Lotterilagen. Dels kommer vinnarens namn att publiceras, vilket strider mot respondenternas rätt till anonymitet. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2016/02/ERM-Ä4-2015.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]