Arkiv för Ärenden

15 feb

Ä4/2015 Corren använder lotterier och avslöjar respondenten

ERM kritiserar ÖstgötaCorrespondenten (Corren)  för att ha brutit mot ESOMAR:s etiska regler. Dels använder de lotterier som belöning, vilket enligt ERM strider mot Lotterilagen. Dels kommer vinnarens namn att publiceras, vilket strider mot respondenternas rätt till anonymitet.

Läs mer