Ä2016/11 Ärende skickades vidare till DM-nämnden och KO

En anmälare kritiserade en ”undersökning” som påstods ha genomförts av SIFO. Det visade sig att det egentligen var från om marknadsföring, där annonsören påstod sig ha stöd för sina påståenden från en undersökning. Eftersom detta inte handlade om en undersökning utan om marknadsföring skickades ärendet vidare till DM-nämnden och KO.