Ä2016/13 K-Rauta kritiseras för att anordna lotteri

ERM kritiserar K-Rauta för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning.

Läs hela uttalandet