ESOMAR utfärdar nya etiska regler

ESOMAR har utfärdat nya etiska regler för marknadsundersökningar. De nya reglerna gäller sedan december 2016 och kan läsas, tillsammans med guider och förtydliganden, på ESOMAR:s hemsida (#LÄNK). De nya etiska reglerna innehåller flera saker som tidigare varit utspridda i olika dokument, vilket förhoppningsvis ska göra texten lättare att följa.

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR-International-Code_English.pdf