Ä2016/7 Userneeds kritiseras för att belöna respondenter med lotteri

ERM kritiserar Userneeds för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning. ERM konstaterar att de har ändrat undersökningen efter vår kontakt.

Läs hela uttalandet