AU 1/2016 Ang lotterier som belöningar

ERM menar att det strider mot ESOMAR:s etiska regler att dela ut belöningar till ett urval av respondenter, baserat på lottning.

Läs hela uttalandet