Kategori: Allmänna uttalanden

  • Undersökare måste inte föra NIX-register

    ERM har till följd av flera anmälningar gjort ett allmänt uttalande angående spärrlistor, liknande NIX-registret. Mer information om vad som gäller kan du läsa i uttalandet AU2018/1. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/10/AU20181NIX.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

  • AU 1/2016 Ang lotterier som belöningar

    ERM menar att det strider mot ESOMAR:s etiska regler att dela ut belöningar till ett urval av respondenter, baserat på lottning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2016/07/AU-2016-1-Lotterier.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

  • AU 1/ 2013 Allmänt uttalande om marknadsföring i samband med marknadsundersökning

    En respondents personuppgifter får inte ges ut till uppdragsgivaren för att användas i marknadsföringssyfte/ säljsyfte. Åtgärden får således inte falla under begreppet ”kommersiell aktivitet”. Exempelvis är det tillåtet att kontakta en missnöjd kund, (respondenten), som gett sitt samtycke till detta, för att som företag försöka reda ut problematiken. Detta är inte i syfte att genomföra…