Undersökare måste inte föra NIX-register

ERM har till följd av flera anmälningar gjort ett allmänt uttalande angående spärrlistor, liknande NIX-registret. Mer information om vad som gäller kan du läsa i uttalandet AU2018/1.
Läs hela uttalandet