Författare: ERM

 • Ä5/2017 SEB frias, medverkan är frivillig

  ERM friar SEB föåt.r en undersökning som genomförs direkt efter ett samtal till kundtjänst. Även om hen sagt sig inte vilja medverka i en undersökning under samtalet är det fortfarande frivilligt om SEB ringer upp automatiskt efter [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/05/Beslut_Ä5_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä7/2017, Ä5, Ä7, Ä8/2018 Userneeds frias – Det är inte lotterier

  ERM friar Userneeds med anledning av totalt 4 ärenden som kommit in. Userneeds enkäter avslutas med en öppen fråga som bedöms av en jury, vilket innebär att det inte är ett lotteri utan en tävling. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/05/Fler_Userneeds.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2018/4 SverigeNu är omfattande men inte oetisk

  ERM friar SIFO för undersökningen SverigeNu. Enkäten är omfattande med den är frivillig att delta i och därmed inte oetisk. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/04/Ä4_2018_SverigeNu.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/9 ERM friar SEB och Boka Doktorn

  ERM friar SEB och Boka Doktorn för en undersökning. ERM menar att undersökarna har givit möjlighet att avstå från att delta. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/04/BokaDoktorn_Ä9_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/8 ERM kritiserar panelen.se

  ERM kritiserar panelen.se för att använda avtal som inte är transparenta gentemot repondenten. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2018/03/Panelen.se_Ä8_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/2 Castellum kritiseras för att blanda undersökning med försäljning

  ERM kritiserar Castellum för att genomföra ett försäljningssamtal som man kallar för marknadsundersökning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2017/10/Castellum_Ä2_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2017/1 Widespace kritiseras för lotteri

  ERM kritiserar Widespace för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2017/06/Widespace_Ä1_2017.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • Ä2016/13 K-Rauta kritiseras för att anordna lotteri

  ERM kritiserar K-Rauta för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2017/05/KRauta_Ä13_2016.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]

 • ESOMAR utfärdar nya etiska regler

  ESOMAR har utfärdat nya etiska regler för marknadsundersökningar. De nya reglerna gäller sedan december 2016 och kan läsas, tillsammans med guider och förtydliganden, på ESOMAR:s hemsida (#LÄNK). De nya etiska reglerna innehåller flera saker som tidigare varit utspridda i olika dokument, vilket förhoppningsvis ska göra texten lättare att följa. https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR-International-Code_English.pdf

 • Ä2016/16 BR TopToy kritiseras för att ordna lotteri

  ERM kritiserar BR TopToy för att genomföra ett lotteri som belöning till deltagarna i en undersökning. ERM konstaterar att de har ändrat undersökningen efter vår kontakt. [button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2017/02/BR_Ä16_2016.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]