Ä1/2014 Undersökning var marknadsföring

ERM konstaterar att en webbenkät med frågor ställda av Greenpeace ger sken av att vara en undersökning men är egentligen ett DM-utskick. Det ska vara tydligt om en kontakt sker för undersöknings- eller rekryteringsändamål. Anmälaren hade dessutom svårt att komma i kontakt med undersökningsföretaget Reaktion AB.

Reaktion fälls för att bryta mot 1d och 4b i ESOMAR:s etiska regler.

[button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2014/10/ERM-Ä12014.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]