Ny ordförande 1 januari 2015

ICC har utsett en ny ordförande för ERM från 1 januari 2015 efter Susanna Norelid som avgår. Ny ordförande är Axel Tandberg som presenteras på ledamotsidan.