Paneldebatt med Konkurrens- & Marknadsrättsliga Föreningen

ERMs ordförande Susanna Norelid medverkar vid Konkurrens- & Marknadsrättsliga Föreningens möte i Stockholm den 18 mars 2013. Hon ingår i en panel som ska diskutera hur en marknadsundersökning skall utformas för att vara hållbar i en rättegång.