Arkiv för Allmänna uttalanden

12 jun

AU 1/ 2013 Allmänt uttalande om marknadsföring i samband med marknadsundersökning

En respondents personuppgifter får inte ges ut till uppdragsgivaren för att användas i marknadsföringssyfte/ säljsyfte. Åtgärden får således inte falla under begreppet ”kommersiell aktivitet”. Exempelvis är det tillåtet att kontakta en missnöjd kund, (respondenten), som gett sitt samtycke till detta, för att som företag försöka reda ut problematiken. Detta är inte i syfte att genomföra

Läs mer