AU 1/ 2013 Allmänt uttalande om marknadsföring i samband med marknadsundersökning

En respondents personuppgifter får inte ges ut till uppdragsgivaren för att användas i marknadsföringssyfte/ säljsyfte. Åtgärden får således inte falla under begreppet ”kommersiell aktivitet”. Exempelvis är det tillåtet att kontakta en missnöjd kund, (respondenten), som gett sitt samtycke till detta, för att som företag försöka reda ut problematiken. Detta är inte i syfte att genomföra en säljaktivitet utan i syfte att reparera skadan med en missnöjd kund.

ERM konstaterar i sitt allmänna uttalande att ingen form av försäljnings- eller marknadsföringsåtgärd får riktas mot respondenter som en direkt följd av att de har deltagit i en undersökning.

[button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2013/06/A-U-1_2013_130625.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]