Ä1 / 2013 Undersökarens kontaktuppgifter var svåra att finna

ERM konstaterar att utformningen av en enkät/marknadsundersökning strider mot ICC/ESOMAR:s regler då det inte enkelt går att identifiera någon ansvarig för undersökningen.”

Läs hela uttalandet