Ä1 / 2013 Undersökarens kontaktuppgifter var svåra att finna

ERM konstaterar att utformningen av en enkät/marknadsundersökning strider mot ICC/ESOMAR:s regler då det inte enkelt går att identifiera någon ansvarig för undersökningen.”

[button color=”color” size=”medium” url=”https://usercontent.one/wp/www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2013/08/Uttalande_ERM_Ä1-2013.pdf” icon=”download” iconcolor=”white” ] Läs hela uttalandet [/button]