Nyheter

27 feb

ESOMAR utfärdar nya etiska regler

ESOMAR har utfärdat nya etiska regler för marknadsundersökningar. De nya reglerna gäller sedan december 2016 och kan läsas, tillsammans med guider och förtydliganden, på ESOMAR:s hemsida (#LÄNK). De nya etiska reglerna innehåller flera saker som tidigare varit utspridda i olika dokument, vilket förhoppningsvis ska göra texten lättare att följa. https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR-International-Code_English.pdf

Läs mer
07 Nov

Ä2016/11 Ärende skickades vidare till DM-nämnden och KO

En anmälare kritiserade en ”undersökning” som påstods ha genomförts av SIFO. Det visade sig att det egentligen var från om marknadsföring, där annonsören påstod sig ha stöd för sina påståenden från en undersökning. Eftersom detta inte handlade om en undersökning utan om marknadsföring skickades ärendet vidare till DM-nämnden och KO.

Läs mer